คุณกอล์ฟและทีมงานมีความเป็นมืออาชีพมากค่ะ ทำการออกแบบเว็บไซด์โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายลูกค้าที่เราต้องการได้ดี สามารถสื่อสารให้ลูกค้าเข้าใจและสนใจบ้านพักของเราค่ะ จะเห็นได้ว่าลูกค้าติดต่อเข้ามาจำนวนมากขึ้นค่ะจากการเยี่ยมชมเวบไซด์ รวมถึงให้คำปรึกษาส่งเสริมการตลาดด้านอื่นๆ ทางออนไลน์ที่น่าสนใจได้ผลใช้งานจริง สิ่งที่ประทับใจสูงสุดคือการดูแลบริการเป็นกันเองและเอาใจใส่ลูกค้าที่สม่ำเสมอ รู้สึกไว้วางใจให้ทางทีมงานดูแลเวบไซด์ของเราค่ะ